Dizainparaugs

Dizainparaugs ir izstrādājuma ārējais izskats – forma, apveids, krāsa, virsmas īpatnības u.c.

Ar reģistrētu dizainparaugu var aizsargāt jebkuru rūpniecisku vai amatniecisku priekšmetu (izstrādājuma formu) – arī iepakojumus, grafiskus simbolus, zīmējumus, telpu noformējumus, šriftus, atsevišķas izstrādājuma detaļas. Var aizsargāt gan plakanus, gan arī telpiskus objektus.

Dizainparaugs attiecas uz izstrādājuma ārējo izskatu, nevis izstrādājuma tehniskajām pazīmēm.

Kāpēc reģistrēt dizainparaugu?

Reģistrēta dizainparauga īpašnieks var aizliegt citiem izgatavot, tirgot, importēt un eksportēt izstrādājumus, kuros ir ietverts dizainparaugs.

Dizainparaugs rada tirgū papildu vērtību un pasargā no kopēšanas un atdarināšanas dēļ izraisītiem zaudējumiem.

Kad iesniegt dizainparauga pieteikumu?

Dizainparauga pieteikumu var iesniegt ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā pēc dizainparauga pirmās publiskošanas.

To sauc par labvēlības periodu, un šajā laikā dizainers var pārbaudīt savu dizainu tirgū un izlemt, vai vēlas to reģistrēt.

Kā reģistrēt dizainparaugu Latvijā?

Jāiesniedz pieteikums Patentu valdē.

Pieteikumā ir jānorāda:

  • Dizainera vārds.
  • Īpašnieka vārds vai nosaukums.
  • Izstrādājuma nosaukums.
  • Jāpievieno produkta attēli – kvalitatīvas fotogrāfijas vai skaidri zīmējumi, kas attēlo visas dizainparauga īpatnības.

Cik izmaksā dizainparauga reģistrācija Latvijā?

  • Uzņēmējiem: sākot no 105 EUR
  • Dizaineriem: sākot no 42 EUR*
  • Skolēniem, studentiem, pensionāriem: sākot no 21 EUR*

*Vienlaikus ir jābūt dizainparauga pieteicējam

Cik ilgi reģistrācija ir spēkā?

Dizainparaugu reģistrē uz 5 gadiem. Termiņam beidzoties, reģistrāciju var atjaunot uz jaunu periodu. Tā aizsardzība var ilgt līdz 25 gadiem.

Kādās teritorijās aizsargāt dizainparaugu?

Dizainparaugi tiek aizsargāti tikai tajās valstīs, kur tas ir reģistrēts.

Ja tiek plānots produktu izplatīt arī citviet pasaulē, tad dizainparaugs ir jāreģistrē visās interesējošajās valstīs.

Plašāku aizsardzību piedāvā:

Vairāk informācijas par reģistrēšanu ir pieejama šeit.

Izvēlne