Ko darīt pārkāpumu gadījumā?

Man ir aizdomas, ka prece ir viltota. Ko darīt?

Gadījumā, ja Tev radušās aizdomas par preces viltojumu, sazinies ar Valsts policiju.

Valsts policija nepārtraukti veic Latvijas tirgus monitoringu ar mērķi identificēt viltoto preču piedāvājumus. Ir jāatzīmē, ka mūsdienās internets nodrošina vieglu un pieejamu platformu tirdzniecībai, īpaši tiek izmantoti sociālie tīkli un citi portāli, kuros tiek pārdotas viltotās preces. Diemžēl, iepērkoties internetā, bieži šīs preces nav iespējams apskatīt dzīvē, pārliecināties par to izcelsmi, tāpēc pirms tiek veikts maksājums, būtu ieteicams apspriest ar pārdevēju dažus būtiskus jautājumus, kas palīdzēs noteikt, vai noskatītā prece tik tiešām ir tā, kas nepieciešama. Taču, ja ir gadījies iegādāties viltotu preci, kā arī, ja ir aizdomas par interneta vietnēm un profiliem, ar kuru starpniecību, iespējams, tiek piedāvātas viltotas preces labāk sazināties ar Valsts policiju.

Svarīgi atcereties!

Apzināta viltojumu pirkšana vai nelikumīga mūzikas/filmu lejupielādēšana un straumēšana ir zādzība – tiek pārkāptas intelektuālā īpašuma tiesības.

Vienmēr saglabājiet pirkumu apliecinošu dokumentu – čeku, kvīti, rēķinu!

Ja prece iegādāta ES reģistrētā interneta veikalā un pēc rakstiskas sūdzības nosūtīšanas veikals problēmu nerisina vai arī nesniedz atbildi uz nosūtīto sūdzību, vērsieties pēc palīdzības Eiropas Patērētāju informēšanas centrā Latvijā (ECC Latvia).

Ja rodas problēmas un konkrētais internetveikals reģistrēts ārpus ES robežām, šādā situācijā kā viens no risinājumiem ir sūdzības iesniegšana starptautiskā līmenī izveidotajā tiešsaistes strīdu risināšanas tīklā econsumer.gov (ja konkrētā valsts ir iesaistīta projektā).

Man ir aizdomas, ka prece nav droša. Ko darīt?

Aizdomu gadījumā par preces drošumu sazinies Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Ja patērētājs netīši iegādājas preci, kas ir viltota, mēs aicinām patērētājam par to neklusēt, bet nekavējoties informēt interneta veikalu vai platformu, kur prece tika iegādāta, kā arī preces iegādes vietā atstāt atsauksmes, tādējādi brīdinot citus patērētājus. Pircējam ir tiesības atgriezt tirgotājam vai ražotājam preci vai pakalpojumu, ja prece ir viltota un tiek uzdota par cita ražotāja preci, un pieprasīt naudas atmaksu. Savukārt pirms preces iegādes aicinām patērētājus rūpīgi iepazīties ar pieejamo informāciju par preču drošumu: Latvijā (PTAC nedrošo preču datubāze) un Eiropas Savienībā (RAPEX datubāze) un attiecīgās preces neiegādāties. Tāpat jāatceras, ka, iegādājoties preces kādā internetveikalā, kas ir ārpus EEZ, nav garantēta preču atbilstība ES noteiktajām drošuma prasībām un patērētāji pakļauj sevi dažādiem drošuma riskiem. Ir īpaši jāatzīmē, ka, šādā gadījumā patērētājam var nebūt tādas pašas patērētāja tiesības kā iepērkoties EEZ internetveikalos, varētu būt apgrūtināta problēmu risināšana

Gribu informēt muitu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu. Kam ziņot?

Ja vēlies informēt muitu par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem, vari sazināties ar Valsts ieņēmumu dienestu.

Lai pasargātu cilvēkus no apdraudējumiem, ko rada viltotas preces, muita veic sūtījumu kontroli. Otrs mērķis muitas kontroles pasākumu veikšanai ir cīņa pret negodīgu konkurenci, nodrošinot intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzību. Ja sūtījumā tiek atklātas viltotas preces, tās ceļā pie saņēmēja tiek apturētas – viltotās preces tiek konfiscētas un iznīcinātas. Šajā gadījumā pasūtītājs var kļūt pat trīskāršu zaudētāju – nauda būs izdota, sūtījums pie viņa nenonāks, un preces meklējumi jāturpina.

Izvēlne