Par mums

Lai informētu sabiedrību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem un to radīto kaitējumu ne tikai valsts ekonomikai un nodarbinātībai, bet arī cilvēka veselībai un drošībai, Patentu valde kopā ar partneriem 2017. gadā uzsāka sabiedrības informēšanas iniciatīvu “Viltotā realitāte”.

Pamatojoties uz 2017. gada 15. septembra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 509 “Par konceptuālo ziņojumu “Par intelektuālā īpašuma aizsardzības un pārvaldības sistēmu Latvijas Republikā””, ir izveidota sadarbības un koordinācijas darba grupa. Tās mērķis ir stiprināt sadarbību starp institūcijām, kas ir atbildīgas par intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanu, kā arī nodrošināt tiesībsargājošo iestāžu efektīvu un koordinētu darbību. Darba grupas sekretariāta pienākumu veikšana ir uzticēta Patentu valdei.

Izvēlne