Viltotu preču iegāde var šķist par izdevīgu darījumu.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) 2019. gada ziņojuma dati liecina, ka viltojumu rezultātā ik gadu budžeta ieņēmumos ES valstīs netiek iekasēti līdz pat 15 miljardiem EUR, jo viltoto preču ražotāji un izplatītāji nemaksā nodokļus un sociālās iemaksas. Analizējot situāciju Latvijā — intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu rādītie zaudējumi atbilst aptuveni 45 miljoniem EUR.

Īsts, nav viltots?

Pēc EUIPO datiem viltotu preču pārdošana ik gadu Latvijā rada zaudējumus vismaz 45 miljonu eiro apmērā.

Kas ir intelektuālais īpašums

Intelektuālais īpašums ir cilvēka radošo spēju rezultātā radīti darbi. Intelektuālais īpašums attiecas uz visiem cilvēka prāta radītiem darbiem – izgudrojumiem, literatūras un mākslas darbiem, kā arī uz uzņēmējdarbībā izmantotiem vārdiem, simboliem, attēliem un dizainu.

Kā aizsargāt savu intelektuālo īpašumu

Informācija: Dizainparaugs, Patents, Preču zīme, Autortiesības un blakustiesības, Ģeogrāfiskās izcelsmes norāde

Ko darīt pārkāpumu gadījumā?

Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde nepārtraukti veic Latvijas tirgus monitoringu ar mērķi identificēt viltoto preču piedāvājumus…

Saskāries ar intelektuālā īpašuma pārkāpumu? Ziņo šeit!

Apzināta viltojumu pirkšana vai nelikumīga mūzikas / filmu lejupielādēšana un straumēšana ir zādzība – tiek pārkāptas citu intelektuālā īpašuma tiesības.

Valstis no kurām 2019. gadā tiek sūtīts visvairāk viltotās preces

Izņemto viltojumu preču statistikas dati par 2019. gadu

Aktuālās ziņas

Menu