Kas ir intelektuālais īpašums

Kas ir intelektuālais īpašums?

Intelektuālais īpašums ir cilvēka radošo spēju rezultātā radīti darbi. Intelektuālais īpašums attiecas uz visiem cilvēka prāta radītiem darbiem – izgudrojumiem, literatūras un mākslas darbiem, kā arī uz uzņēmējdarbībā izmantotiem vārdiem, simboliem, attēliem un dizainu.

Kas ir intelektuālā īpašuma tiesības?

Intelektuālā īpašuma tiesības ir līdzīgas citām īpašuma tiesībām. Autoram, izgudrotājam, uzņēmējam pieder tiesības uz savu darbu. Nevienam nav tiesību paņemt cita īpašumu bez īpašnieka atļaujas. Vienīgi autors, izgudrotājs, uzņēmējs drīkst savu darbu izplatīt, izīrēt, izdot licenci tā lietošanai un izmantot jebkādā citā veidā. Šīs tiesības ir jāatzīst un jāaizsargā, tāpēc – intelektuālā īpašuma tiesības juridiski aizsargā cilvēka prāta radītos darbus.

Intelektuālā īpašuma tiesības iedalās divās grupās: rūpnieciskā īpašuma tiesībās un autortiesībās, blakustiesībās.

Izvēlne