Erudīcijas spēle zinot gribošiem
Darba autori Jekaterina Sidorova un Arnolds Šuriņš

Erudīcijas spēle par intelektuālo īpašumu

Informēts = Pasargāts

Sākt spēli